Introductie CorEco versus KBvG

KBvG Normen voor Kwaliteit

Zoals de meeste mensen uit de Gerechtsdeurwaarders branche weten is per 9 december 2010 het Reglement van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders officieel in werking getreden.

Dientengevolge zullen de gerechtsdeurwaarders verplicht zijn tot tijdige toetsing van hun kantoor op de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit.

De nadere regelgeving, genoemd bij de artikelen 20 en 21, ten aanzien van toetsing in de vorm van een reglement van toetsing, heeft ook gestalte gekregen.

Het vorenstaande houdt in dat er voor de toetsing versus de KBvG Normen voor Kwaliteit voor uw kantoor geen belemmeringen meer zijn.
Met onderstaande onderbouwing bieden wij ons hiervoor gaarne aan.

U dient uiterlijk 2 jaar na inwerkingtreding van het reglement, met een positief advies, getoetst te zijn.

Alleen erkende auditors


Het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders (CTG) heeft bepaald dat toetsingen versus de vordering KBvG Normen voor Kwaliteit alleen kan worden uitgevoerd door het CTG erkende auditors. Deze zijn in het Register van erkende auditors opgenomen. Alleen het CTG onderhoudt dit register.

CorEco als auditor (of als consulent)

CorEco heeft de beschikking over drie door de KBvG erkende auditoren.
Eén daarvan heeft meer dan 10 jaar ervaring in het opzetten en implementeren van kwaliteit en het bijbehorende audits. Genoemde auditor werkt ook als ‘third party auditor’ voor door de RvA geaccrediteerde certificerende instellingen. Het ging en gaat hierbij dan meestal om gecombineerde audits versus ISO 9001 en een brancheschema (zoals de KVG kwaliteitsnormen 2001).
U kunt er dus van overtuigd zijn dat toetsing versus de KBvG Best Practices op basis van
‘Pas toe of leg uit’ goed en pragmatisch door ons wordt opgepakt.

N.B.:

Om elke mogelijkheid van belangenverstrengeling te voorkomen, kan en wil CorEco het opzetten en implementeren (buiten de z.g. interne audits) niet combineren met het toetsen voor derden c.q. de KBvG Normen voor Kwaliteit.


Offerte aanvraag

Via ons digitale offerteaanvraagformulier (online) kunt u een offerte aanvragen.

U kunt ook gebruik maken van een printbaar offerteaanvraagformulier (pdf)

Ons streven is u binnen 10 dagen na ontvangst, een passende aanbieding te doen.

 

Referenties

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders

www.bosveld.nl

De Klerk & Vis Gerechtsdeurwaarders en Incasso

www.deklerkenvis.nl

Flanderijn Incasso Gerechtsdeurwaarders

www.flanderijn.nl

GDW+ Gerechtsdeurwaarder & Incasso

www.gdwplus.nl

Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Beest, Knol & Vermeulen

www.beestdelft.nl

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders

www.snijderincasso.nl

   

Terug naar boven