Offerte aanvraagformulier voor auditing versus de vordering KBvG normen voor kwaliteit

Formulier zo volledig mogelijk invullen a.u.b.

1. Algemene bedrijfsgegevens

Datum aanvraag Invullen a.u.b.Te veel tekens.Te weinig tekens.
Bedrijfsnaam Invullen a.u.b.Te veel tekens.
Postadres Hoofdvestiging Invullen a.u.b.
Postcode / Plaats Postadres Invullen a.u.b.
Bezoekadres Hoofdvestiging Invullen a.u.b.
Postcode / Plaats Bezoekadres Invullen a.u.b.
Contactpersoon
Contactpersoon naam invullen a.u.b.

Te veel tekens ingevuld bij Contactpersoon regel.
Functie Invullen a.u.b.
Te veel tekens.
Telefoonnummer Invullen a.u.b.Te weinig tekens.Te veel tekens.
Faxnummer
E-mail Invullen a.u.b.Ongeldig mail adres.Te weinig tekens.Te veel tekens.


2. Aantal medewerkers

Directie / Staf
Invullen a.u.b.

Te veel tekens.
Aantal mw. Totaal
Invullen a.u.b.
Verkoop / Marketing
Invullen a.u.b.

Te veel tekens.
Totaal mw. In FTE
Administratie
Invullen a.u.b.

Te veel tekens.
Aantal mw op hoofdvestiging
Kwaliteitsmanagement
Invullen a.u.b.

Te veel tekens.
Indien van toepassing 1
Aantal mw. vestging 2
Operationeel
Invullen a.u.b.

Te veel tekens.
Aantal mw. vestiging 3

1 Indien sprake is van meer dan 3 vestigingen graag een bijlage met vestgingen, verdeling personeel en organigram bijvoegen


3. Operationele disciplines

Bulkincasso Ja Nee Aantal medewerkers
Algemene incasso / incasso MKB Ja Nee Aantal medewerkers
Huurincasso Ja Nee Aantal medewerkers
Ambtelijk werk Ja Nee Aantal medewerkers
Juridische afdeling Ja Nee Aantal medewerkers
Executie Ja Nee Aantal medewerkers
Overig Ja Nee Aantal medewerkers


4. Vestigingen

Aantal vestigingen
(m.b.t. auditen)

Invullen a.u.b.
Indien van toepassing 1
Plaats vestiging 2
Vestigingen totaal
Invullen a.u.b.
Plaats vestiging 3


5. Status managementsysteem

Heeft u een kwaliteitsmanagementsysteem?
Zo ja, welk?
Geadviseerd door
KBvG Normen voor Kwaliteit:  
KBvG Normen voor Kwaliteit in bezit en gelezen? Ja
Zelfevaluatie versus KBvG Normen voor Kwaliteit reeds uitgevoerd? Ja Nee
Ons bedrijf (incl. de vestigingen) is reeds ge-audit ten aanzien van de KBvG Normen voor Kwaliteit
Heeft u interesse in een nul meting (optioneel)?


6. Overig

Hoe bent u bij CorEco B.V. terecht gekomen voor deze aanvraag?

Heeft u nog eventuele opmerkingen en/of aanvullende informatie ten behoeve van de aanvraag?

1 Indien sprake is van meer dan 3 vestigingen graag een bijlage met vestgingen, verdeling personeel en organigram bijvoegen

Na het invullen van het formulier verschijnt er een nieuwe pagina. Gebeurt er niets als u op verzenden klikt? Kijk dan het formulier na of alles goed is ingevuld en klik opnieuw op verzenden.

!! Om te verzenden moet u het Antispamvakje aanvinken a.u.b.