Kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem / ISO certificering

Kwaliteit is datgene wat de klant van u verwacht en vaak ook nog een beetje meer. . .

ISO 9000 ? . . Handboeken, procedures, werkinstructies, registraties, . . papieren tijger, etc.
ISO 9000 certificering heeft (nog) vaak een slecht imago.
Het kan ook anders: Eenvoudig inzicht krijgen in alle kwaliteitsbepalende factoren binnen uw productie of dienstverlening en deze beheersbaar maken.
De nieuwe ISO 9000 Ė norm (ISO 9001:2008) is een perfect systeem om sturing en controle te geven aan uw organisatie.

Aanpak:

Wij gaan altijd uit van de doelstelling, wij maken die duidelijk aan zowel leidinggevenden als de medewerkers. Wij halen het 'W I F M - What's In it For Me?' eruit en lichten dit toe.
Dit geeft commitment. Daarna volgt een traject van inventariseren en vaststellen van de processen. Dan structureren, faciliteren, teambuilding, coachen en implementeren. Een flinke dosis aan zelfwerkzaamheid en een hoog tempo is hierbij gebruikelijk.
Ons inlevingsvermogen helpt om met mensen goed te communiceren en samen het beoogde doel binnen de geplande tijd te halen.

Verkoop, inkoop, productie / uitvoeren van diensten, doorlooptijden / levertijden, voorraad-beheersing, financiŽle administratieve afwikkeling, klanttevredenheid en klachten worden o.a door onze adviseur op overzichtelijke wijze in uw kwaliteitsmanagementsysteem ondergebracht, waarna deze beter op elkaar worden afgestemd.

Onze werkzaamheden:

 - Inventarisatie van uw bestaande situatie c.q. processen, procedures, formulieren, documenten
 - Opstellen van een stappenplan van de te verrichten werkzaamheden
 - Interviewen van directie en diverse afdelingen voor bepalen van de visie, het beleid en doelstellingen en procesindicatoren
 - Opstellen van een kwaliteitshandboek
 - Opstellen van procedures en eventueel werkinstructies
 - Begeleiding bij invoering van procedures binnen de organisatie
 - Toetsen, corrigeren en bijsturen van processen d.m.v. interne audits
 - Het begeleiden bij de keuze van de juiste certificeringinstantie
 - Het bijwonen van de certificatie audit

De uitvoering van het ISO 9001:2008 systeem zal circa 6-9 maanden in beslag nemen.
De adviseurs van CorEco hebben al veel en diverse bedrijven met succes begeleid naar het ISO-certificaat waardoor zij doelgericht te werk gaan. Na een vrijblijvende quick- scan die wij binnen uw bedrijf uitvoeren kunnen wij u een vaste prijs aanbieden zodat u weet waar u aan toe bent.