Milieuzaken

Binnen de milieuwereld zijn verschillende aspecten waaraan men verplicht wordt te voldoen, maar waarvan men in veel gevallen de deskundigheid niet in huis heeft. Daarom schieten wij u graag te hulp bij onder andere onderstaande milieuzaken.

Vergunningen
Voor de exploitatie van bedrijven geldt vaak dat er een vergunning noodzakelijk is om een bedrijf uit te mogen oefenen. Daartoe dient men, afhankelijk van het soort bedrijfsvoering, een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer aan te vragen. In het verleden heette dit een Hinderwetvergunning.

Het aanvragen van een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer kan op een drietal momenten voorkomen:

• Bij de opstart van een nieuw bedrijf of nieuwe activiteit bij een bestaand bedrijf
• Wanneer de vergunning van een bedrijf dreigt te verlopen
• Wanneer een bedrijf een reeds bestaande activiteit uitbreidt

Een aantal zaken zijn belangrijk om te weten zoals de minimale termijn tussen het moment van het indienen van de vergunningaanvraag en het verkrijgen van de uiteindelijke vergunning, eventuele bezwaren en overleg met diegenen die de vergunningverlening in behandeling nemen teneinde een snelle totstandkoming van de vergunning te verkrijgen.

Nieuwbouw
In geval van nieuwbouw van bedrijfspanden ondersteunen wij u met het aanvragen van de juiste vergunningen zoals de bouwvergunning en de exploitatievergunning. Een opleiding Milieuwetgeving kan u al voor een deel op weg helpen. Het aanvragen zelf blijft toch meestal werk van deskundigen.

Opleidingen
Wij verzorgen een aantal opleidingen aan op het gebied van gevaarlijke stoffen:

- medewerker gevaarlijke afvalstoffen
- depothouder gevaarlijke afvalstoffen
- het vervoer van gevaarlijke stoffen / afvalstoffen voor chauffeurs ADR / VLG
- omgaan met gevaarlijke stoffen voor mensen die laden, lossen en routes plannen
- veiligheidsadviseur ADR / VLG
- cursus eenvoudige scheikunde om veilig en verantwoord met gevaarlijke stoffen te kunnen
werken
- opleiding Milieuwetgeving

Dit zijn op dit moment dé opleidingen in het kader van het milieu. Daarnaast zijn er nog een tweetal opleidingen met betrekking tot het werken met verontreinigde grond. Deze worden echter i.v.m. wet- en regelgeving herzien. Hierover houden wij u natuurlijk op de hoogte.